Kolejna edycja: 25-28 lutego 2025❗ Zapraszamy❗ 🔥🔥🔥  

Organizator:

Największe święto branży, w której jesteśmy liderem

Podziel się

Meble Polska 2022 to doroczne święto sektora meblarskiego w Polsce. Swoje osiągnięcia prezentują na tej imprezie zarówno debiutanci, jak i znane firmy, które swoją rynkową pozycję – w kraju i za granicą – budują od kilkudziesięciu lat. Poszczególni wystawcy decydują się prezentować na niej swoje najciekawsze rozwiązania, biorąc udział w organizowanym podczas tych targów Konkursie. Jego zwieńczenie stanowi przyznanie wyróżnień specjalnych czyli Złotych Medali Grupy MTP za najlepsze – zdaniem Sądu Konkursowego – produkty meblarskie.

- Jest zaskakujące, ale bardzo pozytywne, że już od wielu lat corocznie, w ramach Konkursu, zgłaszane są meble na coraz wyższym poziomie - jakości, funkcjonalności, estetyki. Temu trendowi nie przeszkodziły dwa lata przerwy w Konkursie zaistniałej z powodu pandemii – przyznaje profesor dr hab. Ewa Ratajczak, Przewodnicząca Sądu Konkursowego Targów Meble Polska 2022, na co dzień pracująca dla Sieci Badawczej Łukasiewicz i w Instytucie Technologii Drewna, Poznań.

 

 

Branża meblarska dobrze wykorzystała ostatnie 2 lata

Jej zdaniem, można nawet powiedzieć, że był to okres bardzo dobrze wykorzystany, zwłaszcza przez polskich producentów, dla udoskonalenia swojej oferty rynkowej. - I to jest widoczne w tegorocznej edycji Konkursu. Oczywiście w Konkursie biorą udział tylko przedsiębiorcy lub handlowcy spełniający regulaminowe wymogi, nie jest to więc pełen obraz możliwości polskich meblarzy, które są wyjątkowo duże – uważa profesor Ewa Ratajczak.

 

PARP – patronem wydarzenia

Patronem Złotych Medali Targów Meble Polska 2022 jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Sektor meblarski to jeden z ważniejszych i najbardziej dochodowych sektorów polskiej gospodarki. Jest nam zatem niezwykle miło zaangażować się w tak ważne wydarzenie dla branży. Dzięki polskim meblom – słynącym z wysokiej jakości, funkcjonalności oraz  modnego designu – Polska zyskuje od lat coraz większą rozpoznawalność – uważa Dariusz Budrowski, prezes PARP. Dodaje, że wspieranie polskich przedsiębiorców, m.in. w ich aspiracjach wejścia na nowe rynki i rozwojowi ich technologii i produktów, jest jednym z priorytetów działania kierowanej przez niego Agencji.

Posłuchajmy co o współpracy PARP oraz targi Meble Polska mówi Magdalena Urbaniak z Regionalnego Biura PARP w Poznaniu:

 

10 wystawców w Konkursie

Spośród wystawców tegorocznej edycji targów Meble Polska, 10 firm otrzymało nagrodę w konkursie Złoty Medal Grupy MTP. Wyróżnienia przypadły producentom czy dystrybutorom najciekawszych, prezentowanych podczas Targów i zgłoszonych na Konkurs, rozwiązań - m.in. komplementarnego systemu Moduł Design do zaaranżowania przestrzeni typu Open space w domu (Layman), kolekcji obejmującej znaczną ilość modułów, składającej się z sof konwencjonalnych oraz brył przeznaczonych do zabudowy narożnej (Stella i Poldem) czy obszernego fotela idealnie wyprofilowanego, z wysokim oparciem, które otula użytkownika, dając mu poczucie bezpiecznego i komfortowego wypoczynku (Fabryka Mebli WER-SAL Kaczorowscy).

- Zgłoszone wyroby (pojedyncze meble, czy zestawy) oceniane są w dwóch zasadniczych kategoriach: mebli skrzyniowych (pokojowych, stołowych, kuchennych, meblościanek itp.) oraz mebli tapicerowanych. Co wyjątkowe w tym roku, to fakt, że wszystkie rodzaje mebli występują w kategorii PREMIERY. Na dzisiejszym wysoce konkurencyjnym rynku liczy się nowość. Oznacza to konieczność stałego oferowania innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych i produktowych, a także - najwyższej jakości – tłumaczy profesor Ewa Ratajczak.

Co oczywiste, jak podkreśla, w biznesie ważna jest też ekonomiczność produktu i jego walory eksploatacyjne, przy czym coraz częstszym atutem staje się przyjazność produktu czy technologii dla środowiska naturalnego. - W przypadku dóbr konsumpcyjnych, jakimi są meble, nie do przecenienia są funkcjonalność i estetyka. Produkty zgłoszone w tegorocznym Konkursie spełniają te kryteria w stopniu najwyższym – chwali uczestniczące w Konkursie rozwiązania przewodnicząca Sądu Konkursowego.

 

Innowacyjny i produkcyjny potencjał wyróżnionych

- Jako efekt wieloaspektowej oceny dokonanej przez grono świetnych specjalistów o różnych specjalnościach i to naukowców i praktyków, Złoty Medal Grupy MTP świadczy o potencjale innowacyjnym i produkcyjnym wyróżnionej firmy. Jest to więc jej istotny instrument promocyjny i marketingowy. Wysoka ranga Medalu przyczynia się też do wzrostu zaufania potencjalnych klientów do wyrobów nagrodzonego przedsiębiorstwa, będąc gwarantem europejskich i światowych standardów, a przede wszystkim - synonimem nowatorskich rozwiązań – wskazuje profesor Ewa Ratajczak.

 

Polska – jednym ze światowych liderów w meblarstwie 

Choć wystawcy Targów Meble Polska 2022 to zaledwie część krajowego przemysłu meblarskiego, to śmiało stwierdzić można, że reprezentują oni jej najbardziej aktywne i ambitne środowisko.

- Mamy tu najnowsze rozwiązania w meblarstwie. Obserwując je, prześledzić można ostatnie trendy w tym sektorze, tym bardziej, że rodzime firmy to dziś absolutna czołówka światowych producentów mebli i służącego im wyposażenia – zwraca uwagę Józef Szyszka, dyrektor Targów Meble Polska.

Mimo wywołanych panującą w ostatnich 2 latach pandemią kłopotów, Polska to, jak wynika z raportu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli „Import mebli do Europy”, stale jeden z najważniejszych graczy na światowym rynku meblarskim. W 2020 roku nasze firmy sprzedały do krajów UE artykuły za rekordową kwotę 8,1 mld euro, wyprzedzając m.in. przedsiębiorstwa z Chin czy Niemiec i sytuując się pod tym względem na pozycji jednego z liderów. Z kolei ubiegły rok, krajowa branża meblarska zakończyła wynikiem sprzedaży, i to na cały świat, na poziomie mniej więcej 60 miliardów złotych, zajmując w skali globalnej 2 miejsce – informują autorzy opracowania B+R Studio „Polskie Meble Outlook – Raport 2022”. Jak wskazują, najważniejszym odbiorcą polskich mebli pozostają Niemcy (4,4 mld euro, 34,3% całego eksportu), a następnie Czechy (946,1 mln euro, 7,3%) oraz Wielka Brytania (897,5 mln euro, 7%). Największą grupą mebli w eksporcie stanowią meble tapicerowane, o wartości prawie 3,5 mld euro, z udziałem ponad 27%. Najwyższą dynamiką wzrostu (1,16) charakteryzowały się zaś meble biurowe.

We wszystkich badanych grupach mebli odnotowano wzrost eksportu. Polscy producenci to często podwykonawcy znanych światowych marek, choć wiele z rodzimych firm zyskało już sobie własną renomę i dostarcza dziś na światowe rynki produkty pod swoją nazwą.

- Polskie meblarstwo w pełni zasługuje na miano przemysłu flagowego. Trzecie miejsce w Unii Europejskiej pod względem wartości produkcji i pierwsze miejsce w eksporcie zdobyte w ubiegłym roku dobitnie o tym świadczą. Dochodzi do tego bardzo dobra jakość większości wyrobów, nadążanie za europejskimi i światowymi trendami w rozwiązaniach techniczno-technologicznych i estetycznych, ekologiczność procesów produkcyjnych i jeszcze – choć chyba już niedługo i stopniowo malejąca – konkurencyjność cenowa – ocenia profesor Ewa Ratajczak.

Rynek pełen wyzwań

Z opracowania „Polskie Meble Outlook” wynika też, polską branżę meblarską czeka dziś sporo poważnych prób, które stanowią wypadkową coraz trudniejszej sytuacji gospodarczej na świecie.

- Pomimo barier i wyzwań o różnym charakterze, ich różnej sile i okresie wpływu, potencjał oraz wieloletnie tradycje i doświadczenie polskich producentów w prowadzeniu biznesu, zarówno w kraju, jak i zagranicą, pozwala sądzić, że perspektywy dalszej działalności są relatywnie dobre (choć funkcjonowanie w najbliższych latach będzie bardzo trudne). Ze względu na duży odsetek eksportu polskich mebli (ok. 90% produkcji) działalność polskiego meblarstwa jest uzależniona głównie od koniunktury w gospodarce światowej i europejskiej, a ta jest bardzo niestabilna i trudna do prognozowania – wyjaśnia przewodnicząca Sądu Konkursowego.

Wielki pracodawca

Polska charakteryzuje się największą liczbą pracowników w tej branży w Unii Europejskiej, a liczba pracujących tu przekracza 200 tysięcy osób – przeczytać można też w raporcie Polskie Meble Outlook. Po spadkach przeciętnego zatrudnienia w 2020 roku, jego poziom powrócił do tego sprzed pandemii, a menadżerowie zgłaszają potrzebę dalszego zatrudniania pracowników. To także jeden z powodów, aby uznać sektor meblarski za jeden z najistotniejszych dla naszej gospodarki, a zwłaszcza w jej aspekcie eksportowym.

Tegoroczna ekspozycja Targów MEBLE POLSKA obfituje w ciekawe wydarzenia. Łącznie na terenie targów stoiska ma ponad 230 firm z kilkunastu krajów. Wśród wystawców obecna jest silna grupa producentów mebli z Ukrainy (ponad 25 firm). Swoją ofertę prezentuje też wielu czołowych polskich producentów mebli. Obok przystępnych cenowo mebli z płyty meblowej, na targach pojawiły się również produkty z litego drewna oraz inne meble z wyższej półki cenowej. Licznie reprezentowani są również producenci mebli tapicerowanych i materacy, w produkcji których Polska jest światowym liderem.