Promotional prices till September 30 only❗🔥🔥🔥 Join us❗🔥🔥🔥  

Organizer:

Reports: furniture sector abroad

Share

Raporty zawierają szczegółowe informacje dotyczące charakterystyki sektora w danym kraju, dane dotyczące eksportu i importu mebli, głównych przedsiębiorstw sektora, rynku pracy czy inwestycji zagranicznych. Broszury zawierają także ważne wiadomości na temat perspektyw i  uwarunkowań formalno-prawnych współpracy z partnerami z danego kraju. Znajdziecie Pańswto w nich także wiedzę dotyczącą pomocy publicznej dla podmiotów wchodzących na dany rynek, a także zestawienia głównych instytucji i organizacji branży meblarskiej.

Pobierz raport:

Arabia Saudyjska Bułgaria Czechy
Holandia Indie Wielka Brytania