Kolejna edycja: 25-28 lutego 2025❗ Zapraszamy❗ 🔥🔥🔥  

Organizator:

Bezpłatne warsztaty online dla branży meblowej

Podziel się

13 i 14 czerwca Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza na bezpłatne warsztaty online dla przedsiębiorców z branży meblarskiej. Będzie się można dowiedzieć m.in. w jaki sposób obniżyć koszt importu zaopatrzeniowego i wziąć udział w przetargach organizacji międzynarodowych, czy jak skorzystać z dostępnych instrumentów wsparcia eksportu i promocji. Dyskusje będą też poświęcone perspektywicznym dla eksportu rynkom i sposobom radzenia sobie z barierami w dostępie do rynków pozaunijnych.

Warsztaty skierowane są do firm z branży meblarskiej, które prowadzą działalność na terenie naszego kraju i eksportują swoje produkty lub są zainteresowane wejściem na rynki zagraniczne. Akcelerator branżowy skierowany jest do przedsiębiorstw z dominującym udziałem polskiego kapitału. 

Uczestnicy dowiedzą się o możliwościach wsparcia finansowego i instytucjonalnego, jakie oferuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Finance, Polski Fundusz Rozwoju, PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A– Fundusz Ekspansji Zagranicznej, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A, NCBR, czy Bank Gospodarstwa Krajowego.

Warsztat ma odpowiedzieć na pytania:

  1. Jak można skorzystać ze wsparcia instytucjonalnego oraz jakie kompetencje mają poszczególne instytucje udzielające wsparcia? Z kim się kontaktować?
  2. Jakie programy dotacyjne są obecnie realizowane oraz jakie kryteria należy spełnić aby móc z nich skorzystać?

Firmy zainteresowane udziałem w warsztatach, prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres: aleksandra.jaworska@mrit.gov.pl.

Nabór potrwa do 11 czerwca 2024 r.  

 

PROGRAM WARSZTATÓW

Termin: 13.06.2024 r. (czwartek)

10:00 – 10:10 - Powitanie uczestników
10:10 – 10:25 - MRiT Omówienie wyników eksportu branży. Najważniejsze produkty w eksporcie; rynki zbytu; prognozy.
10:25 – 11:00 - MRiT Kierunki polskiego eksportu. Rynki perspektywiczne i nietradycyjne
11.00 – 11.15 - MRiT Obniżenie kosztów importu zaopatrzeniowego, eliminacja barier w dostępie do rynków pozaunijnych, umowy o wolnym handlu, przeciwdziałanie nieuczciwemu importowi.
11.15 -11:45 - MRiT Udział w przetargach organizacji międzynarodowych 11:45- 12:00 Przerwa
12:00 - 12:30 - KUKE S.A Bezpieczny rozwój Twojej firmy 12:30- 13.00 KUKE Finance Oferta produktowa KUKE FINANCE
13:00 – 13:30 - PAIH Wstępna oferta PAIH. Promocja polskiej branży meblarskiej na rynkach międzynarodowych.
13:30 – 14:00 - Dyskusja i zakończenie I-ego dnia

Termin: 14.06.2024 r. (piątek)

10.00 – 10:05 - Powitanie uczestników
10:05-10:50 - MRiT Działania MRiT na poziomie UE i WTO w eliminacji barier dla polskiego eksportu na rynkach krajów poza UE. Przykłady najistotniejszych barier w handlu dla danej branży. Prezentacja portalu Access2Markets oraz ePing jako źródła informacji o warunkach dostępu do poszczególnych krajów pozaunijnych
10:50 – 11:20 - NCBR Oferta NCBR dla przedsiębiorców z branży meblarskiej
11:20 – 11:50 - BGK Instrumenty zabezpieczenia i finansowania eksportu oferowane przez BGK
11:50 –12:20 - PFR TFI Inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw. Współpraca z Funduszem Ekspansji Zagranicznej zarządzanym przez PFR TFI.
12:20 - 13:00 - PARP Oferta PARP dla przedsiębiorców z branży meblarskiej
13: 00– 13:30 - Dyskusja i zakończenie II-ego dnia

Formularz zgłoszeniowy