Promocyjne ceny tylko do 30 września❗🔥🔥🔥  

Organizator:

Drugie spotkanie kobiet branży meblowej

Podziel się

Już po raz drugi na Targach DREMA odbyło się spotkanie kobiet związanych z branżą meblarską. Hasło tegorocznego wydarzenia brzmiało „Między siłą a wrażliwością – kobiety w świecie mebli”. Było to wydarzenie zorganizowane dla kobiet i w 100% stworzone właśnie przez nie. W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło ponad 60 wspaniałych Pań.

 

„Organizacja tak wyjątkowego wydarzenia w dobie pandemii COVID-19 to zarówno ogromny przywilej jak i wyzwanie. Mimo niesprzyjających warunków i wielu trudności, udało nam się stworzyć niesamowite spotkanie, którego celem było merytoryczne wsparcie kobiet związanych z naszą branżą, poszerzenie ich wiedzy, a także dostarczenie wzajemnej inspiracji. Wiele uczestniczek podkreśliło wyjątkową atmosferę towarzyszącą spotkaniu a do biura Izby wciąż spływają podziękowania. Motywujące i inspirujące jest organizowanie spotkania podczas, którego wszystkie uczestniczki są w nie zaangażowane, wyglądają pięknie i elegancko” mówi Joanna Gruszczyńska, Menedżer ds. Kluczowych Klientów, OIGPM

Prelegentki podczas dwóch paneli dyskusyjnych zatytułowanych „Klucz do sukcesu - kobieta! Jak damskie spojrzenie wpłynęło na zmiany w firmach meblarskich” oraz „Różnorodność rodzi postęp – kobiety w branży meblarskiej” opowiedziały o swoich spostrzeżeniach na temat pozycji kobiet w branży meblarskiej oraz wynikających z ich obecności wartości. Panie wskazały również na trudności z jakimi muszą sobie radzić w środowisku zdominowanym przez mężczyzn. Podczas ostatniej części spotkania odbyła się prelekcja Agaty Polak z Grupy Kapitałowej VOX pt. „Jak wolność wspiera pracę zespołową? Jak wartości wspierają organizację?” poświęcona budowaniu kultury organizacyjnej opartej na wartościach.

Jak to jest z nami kobietami?
Tytuł naszego spotkania nie był przypadkowy - dawniej kobiecość kojarzono z pięknem, delikatnością i emocjonalnością, z byciem dobrą matką i opiekunką domowego ogniska. Współcześnie kobiecość łączymy także z siłą, niezależnością, asertywnością i ambicją a sam obraz kobiecości ulega ciągłym przemianom. Kobiety podejmują nowe role, posiadają więcej możliwości i przyjmowanie pewnych ról/wykonywanie określonego zawodu przestaje nadawać kobietom łatkę „odmieńca”.

Dzisiaj głos kobiet pracujących w branży meblarskiej jest słyszalny, nie jest on „uciszany” tak jak to miało miejsce jeszcze 10-15 lat temu. Musimy pamiętać, że w dużej mierze od nas samych, gdy zajmujemy stanowiska wyższego szczebla zależy miejsce kobiet w firmach, w których pracujemy. Jakie dajemy im możliwości, czy wprowadzamy inne Panie do naszych firm. Często to od kobiet-córek, które są wyedukowane zależy jaki mają wpływ na kobiety w swoich przedsiębiorstwach, jakie dają im możliwości rozwoju i szanse. Niestety wciąż będziemy się borykać z pewnymi stereotypami i potrzeba jeszcze wielu lat aby uległy one zapomnieniu - w dalszym ciągu nie słyszy się aby kobieta, córka została prezesem w firmie a mężczyzna syn pracował w dziale marketingu.

Dlaczego nasz głos i różnorodność w firmach jest tak ważna?
My kobiety kierujemy się innymi zasadami i wartościami niż mężczyźni. Często przy podejmowaniu decyzji kierujemy się naszą intuicją, jesteśmy dokładne i konsekwentne w naszych działaniach. Relacja wśród pracowników z kobietą jest inna, włącza się w nią zaufanie, zrozumienie i chęć niesienia pomocy drugiej osobie. Po odbytym spotkaniu możemy powiedzieć, że w naszej branży dostrzegalna jest różnorodność jednak dotyczy ona najczęściej stereotypowego zajmowania stanowisk, przypisywania go przez cechy psychiczne i fizyczne do płci a nie kompetencji, które posiadamy. 

Co możemy dla siebie zrobić?
Drogie Panie, zacznijmy się wspierać będąc osobami kompetentnymi. Inspirujmy się wzajemnie i dawajmy sobie szanse. Bądźmy dla siebie bardziej wyrozumiałe. Może wtedy w meblarstwie będzie nas coraz więcej?

Okiem uczestniczki
„Spotkanie miało twórczy charakter, przebiegło w miłej, sympatycznej atmosferze. Panie obecne na spotkaniu zwróciły uwagę na wiele interesujących wątków dotyczących postrzegania kobiet, szczególnie w przypadku pań zajmujących bardziej eksponowane stanowiskach oraz te zwykle kojarzone z męską dominacją. Jak się okazuje, panie małymi krokami udowadniają, że potrafią sobie radzić w wielu specyficznych obszarach. Mimo wciąż żywych stereotypów, biznes meblarski choć cały czas zdominowany przez panów, wydaje się zauważać potencjał i różnorodność, którą wnoszą do organizacji kobiety. Wnioskiem, który wybrzmiał z ust wielu pań jest to, że nieważna jest płeć, lecz kompetencje osobiste i zaangażowanie. Zdaniem uczestniczek spotkania największą siłą organizacji jest różnorodność, która pozwala na szersze spojrzenie na wiele zagadnień i bardziej elastyczne szukanie rozwiązań dla pojawiających się problemów.” Agnieszka Chmielewska, Specjalista ds. komunikacji marketingowej, "COMPLET" Chmielewscy Sp. j.

Okiem prelegentki
„Muszę przyznać, że kolejne, drugie już spotkanie kobiet związanych z meblarstwem w większym niż się spodziewałam stopniu wykazało – zawartą w tytule tego wydarzenia – i siłę i wrażliwość kobiet zaangażowanych w różnych obszarach meblarstwa i jego otoczeniu. Wykazało też rosnące, choć nadal niesatysfakcjonujące miejsce kobiet w tej ważnej w Polsce branży. W meblarstwie kobiety są ciągle niedostatecznie reprezentowane i, niestety, nie zawsze doceniane. Spośród około 200 tys. zatrudnionych w przemyśle meblarskim, ponad 1/3 to kobiety, lecz ich wynagrodzenie jest o ok. 10% niższe (na tych samych stanowiskach co mężczyźni). I choć rola kobiet w procesie zmian rośnie, jest to nadal niewystarczające – niewiele jest kobiet na najwyższych, strategicznych stanowiskach (top management), zbyt mało jest ich także w sferze nauki. Co ciekawe, dyskusja w trakcie paneli wykazała, że niewielka jest udokumentowana i usystematyzowana wiedza o roli kobiet w meblarstwie i o zmianach w tym zakresie. Daje to z pewnością impuls, być może dla OIGPM, do podjęcia i promowania analiz i badań w tym zakresie.

Z obserwacji wynika, że w praktyce w meblarstwie występuje już różnorodność pod względem płci, jednak odnotowuje się duże różnice w poszczególnych sferach działalności: odmienna jest sytuacja w sferze produkcji, handlu, projektowaniu, czy nauce. Niestety, na ogół nie jest to jeszcze świadome promowanie różnorodności, a raczej działanie intuicyjne, oparte na stereotypach dotyczących cech przypisywanych kobietom, jak skrupulatność, wielozadaniowość, empatia, komunikatywność, czy umiejętność pracy zespołowej. Stąd bierze się preferowanie kobiet w księgowości, w działach kadr, polityce jakości, marketingu, czy PR, a nie jest to najwyższy poziom struktur władzy. Dlatego ważne jest świadome wspieranie kobiet w rozwoju ich karier zawodowych przez kadrę zarządzającą. Trzeba nie tylko doceniać różnice, ale też aktywnie ich poszukiwać, co daje korzyści i sprzyja rozwojowi firm. Warto też zachęcać kobiety do samorozwoju i obejmowania najwyższych stanowisk managerskich i strategicznych. Nie powinniśmy bowiem marnować wielkiego potencjału kobiet, które są tak samo utalentowane jak mężczyźni, a na ogół swoje sukcesy osiągają zdwojonym wysiłkiem. Idealnie wyrażone to zostało w haśle firmy Microsoft: „Świat jest różnorodny, a talent nie ma płci”.

W procesie tych pozytywnych zmian w polskim meblarstwie z pewnością cenne są takie inicjatywy jak to spotkanie. Dowodem sukcesu tego przedsięwzięcia jest stwierdzenie wielu uczestniczek, że „Spotkanie dało nam wiele pozytywnej energii – aż chciałoby się częściej spotykać panie z branży, z naszej branży”. Moim zdaniem jest to najlepsza recenzja i zachęta do kontynuacji.” Prof. Dr hab. Ewa Ratajczak, Przewodnicząca Rady Instytutu, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna.

Dziękujemy prelegentkom tegorocznego wydarzenia za podzielenie się z nami swoim doświadczeniem, uczestniczkom spotkania za tak liczne przybycie oraz partnerom naszego wydarzenia - SWISS KRONO Sp. z o.o. i Western Union International Bank oraz współorganizatorowi – Grupie MTP.