Kolejna edycja: 25-28 lutego 2025❗ Zapraszamy❗ 🔥🔥🔥  

Organizator:

Nastroje wśród handlowców w USA rekordowo złe - badanie "Furniture Today"

Podziel się

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez "Furniture Today" nastroje wśród sprzedawców mebli w Stanach Zjednoczonych są rekordowo złe.

Aż 97 proc. badanych przedstawicieli detalicznego handlu meblami jest zdania, że COVID-19 będzie miał negatywny wpływ na ich działalność. Oznacza to wzrost o 1 punkt procentowy w stosunku do analogicznego badania przeprowadzonego w połowie marca. (Kliknij na wykres po prawej stronie).

Ponad połowa detalistów (55 proc.) uważa, że wpływ na ich działalność będzie długoterminowy, czteromiesięczny lub dłuższy, co stanowi wzrost aż o 31 proc. w stosunku do wcześniejszych wyników. Największe obawy detalistów budzi niski popyt konsumencki, aż 92 proc. handlowców stwierdziło, że jest to obecnie ich główny problem.

Badanie przeprowadzono w połowie kwietnia wśród 113 detalistów zajmujących się handlem meblami.

Pełne wyniki badania na: www.furnituretoday.com