Promocyjne ceny tylko do 30 września❗🔥🔥🔥  

Organizator:

Raport OIGPM - prognozy dla eksportu polskich mebli

Podziel się

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli zleciła przygotowanie raportu „Prognoza eksportu 2021”.

 Analiza przeprowadzona przez B+R Studio Tomasz Wiktorski zawiera informacje o eksporcie mebli ogółem i według krajów, jego dynamice w poszczególnych grupach, a także ranking największych importerów naszych produktów z tego sektora. Poniżej prezentujemy wybrane wnioski z opracowania.

Eksport mebli z Polski

Problemy z dostawami z Azji napędzają eksport polskich mebli

Z raportu "Prognoza eksportu mebli 2021" wynika, że popyt na polskie meble wśród zagranicznych importerów systematycznie rośnie. Trend ten będzie widoczny także w 2021 roku, windując prognozowaną wartość eksportu polskich mebli na poziom 12,9 mld euro. Oznacza to prawie 20-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy to rodzimy eksport w tym sektorze wyniósł 11,05 mld euro.

Według B+R Studio Tomasz Wiktorski, dane te przekraczają znaczenie oczekiwania rynku, ponieważ początkowo zakładano, iż sprzedaż polskich mebli na rynki zagraniczne zwiększy się około 8%. Na tak znaczne przekroczenie szacunkowych wartości miały wpływ przede wszystkim inflacja oraz większe zainteresowanie naszymi meblami europejskich i północnoamerykańskich odbiorców, którzy mają problemy z importem artykułów wyposażenia wnętrz z Dalekiego Wschodu.

Gdzie eksport polskich mebli notuje największą dynamikę?

Raport zawiera nie tylko wartości eksportu mebli ogółem i według krajów, ale również wolumeny i dynamiki zmian w poszczególnych grupach. Ukazuje strukturę eksportu według grup mebli do 10 największych odbiorców oraz ranking wraz z dynamiką aż 100 krajów.

Dynamika eksportu mebli

Okazuje się, że największą dynamikę wartości eksportu polskie meble odnotowały na wymagającym francuskim rynku – tu popyt na nie wzrósł o 27 procent. Na drugim miejscu plasują się Stany Zjednoczone z przyrostem o 26 procent – to między innymi efekt trwającej od kilku lat kampanii promocyjnej polskich mebli, organizowanej w USA przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli i Polską Fundację Narodową we współpracy z B+R Studio Tomasz Wiktorski. Kolejne państwa, gdzie polscy meblarze osiągnęli największe wzrosty wartości eksportu to: Wielka Brytania (27%), Czechy (17%), Holandia (13%) i tradycyjnie Niemcy (11%)

Pełna wersja raportu dystrybuowana jest przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli.